Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • osoby, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji (Compliance),
 • osoby, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii Compliance,
 • osoby, z działów prawnych, audytu, rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, są trenerami wewnętrznymi,
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych
 • członkowie organizacji zakładowych związków zawodowych

Cel studiów:

 • przygotowanie uczestników do nowego zawodu jakim jest Compliance Officer
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki Compliance, z różnych perspektyw przy wykorzystaniu praktycznych narzędzi
 • w trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, w różnych organizacjach zastosować odpowiednie instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu Compliance dopasowanego do różnego rodzaju przedsiębiorstw
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki Compliance,
 • słuchacz zapozna się z czynnikami ryzyka i zagrożenia oraz braku zgodności (Compliance risk)

Zajęcia prowadzą praktykujący wykładowcy WSFIP oraz zewnętrzni doświadczeni trenerzy/eksperci ACCOUNTING & lAW SP.ZOO i Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, posiadający odpowiednie certyfikaty oraz kwalifikacje


Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Wykaz przedmiotów:
  Podstawowe elementy określające funkcję Compliance
  Otoczenie prawne i regulacyjne organizacji
  Compliance w organizacji czyli: proces zarządzania ryzykiem braku zgodności. Zadania i odpowiedzialność Compliance Officera - wykłady i warsztaty
  Ochrona danych osobowych – aspekty praktyczne. Ochrona informacji, w tym m.in. tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica zawodowa, informacje niejawne, kontrolą systemów informacyjnych i ochroną danych osobowych
  Przestępczość w biznesie – rola Compliance w mitygowaniu ryzyka oraz wykrywaniu nadużyć : wykłady i warsztaty/Case
  Biznesowe fair play wobec klientów i konkurencji – rola Compliance.
  Proces i procedura reagowania przez Compliance na incydenty/ naruszenia/ nadużycia.
  Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako istotny element ograniczenia ryzyka
  Ład korporacyjny i rola Compliance w etyce biznesu
  Dodatkowe konsultacje – A&L Sp. Z.O.O. – prezentacja bezpiecznych – zapewniających poufność programów zgłaszania niezgodności w organizacji.
Odpłatność za studia:

 

1 950 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top