Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 12

Wydawnictwo podlega merytorycznie i służbowo Rektorowi Uczelni. Organami doradczymi Rektora jest Komitet Redakcyjny Wydawnictwa. Działalnością Wydawnictwa kieruje natomiast Redaktor Naczelny, zapewniając właściwy przebieg cyklu wydawniczego i jakość świadczonej pracy przez podległy personel i osoby współpracujące.


Zespół redakcyjny Wydawnictwa:


Struktura organizacyjna Wydawnictwa

Zarządzenie nr 7/2014/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Wydawnictwa naukowego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej wraz z Regulaminem Wydawnictwa Naukowego (pdf).

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top