Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Już w najbliższą sobotę 18 grudnia 2021 r. studenci Kierunku Logistyka będą mieli możliwość uczestniczyć w wizycie studyjne w Firmie 3Cargo. Spotkanie odbędzie się w ramach Projektu pt.: „Dostosowanie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”.

Studenci będą mieli możliwość spotkania się z Zarządem Międzynarodowej Spółki Firmy 3Cargo, dzięki czemu zapoznają się z praktycznymi aspektami pracy w firmie logistycznej.

Firma 3Cargo jest Ambasadorem Kierunku Logistyka oraz Ambasadorem Kierunku Studiów Podyplomowych Handel międzynarodowy i cło.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top