Koła naukowe zachętą i propozycją naukową dla wszystkich studentów 


Wydział Finansów i Technologii Informatycznych:

  • Studenckie Koło Naukowe „Bankowości i Finansów” i
  • Studencka Poradnia Finansowo-Podatkowa.

Studenckie Koło Naukowe „Bankowość i Finanse” działa przy Katedrze Bankowości i Finansów na Wydziale Finansów i Technologii Informatycznych  Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku -Białej. 

Założone 20 stycznia 2003 r. Koło skupia kreatywne i ambitne osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu Uczelni. Celem Koła jest pogłębianie wiedzy z dziedziny finansów, bankowości oraz rachunkowości a także stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Koło realizuje swoje cele poprzez:

• prowadzenie badań naukowych,

• organizowanie seminariów, konferencji oraz spotkań tematycznych,

• udział w zewnętrznych konferencjach studenckich kół naukowych,

• współpracę z innymi kołami naukowymi,

• kontakty z biznesem w zakresie prowadzonych badań naukowych.

Obecnie realizowany jest projekt „Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce”. Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „Bankowość i finanse” jest mgr Gabriela Ballion.

Jeżeli masz chęć wstąpić do Studenckiego Koła Naukowego Bankowości i Finansów aby podzielić się swoimi pomysłami to serdecznie zapraszamy w każdy drugi wtorek miesiąca.

 


Wydział Prawa i Nauk Społecznych:

  • Koło naukowe studentów prawa oraz
  • Koło naukowe – Studencka Poradnia Prawna.

Koło naukowe studentów prawa jest propozycją współtworzoną przez grupę znajomych, którym przyświeca wspólny cel – wiedzieć więcej. Nasi członkowie szukają interesujących tematów, którymi dzielą się z innymi w czasie cyklicznych spotkań. To świetny sposób na poznanie wielu nowych ludzi i poszerzenie swoich horyzontów, jednocześnie świetnie się bawiąc! Uczestnikom koła przyświeca idea przekucia zdobytej w trakcie studiów wiedzy w praktyczne umiejętności! Wiedza jest niezwykle ważna, ale w zawodach prawniczych sama wiedza nie wystarczy! Koło Naukowe Studentów Prawa, obok cyklicznych spotkań poszerzających wiedzę z zakresu prawa i psychologii komunikacji, wydaje również Biuletyn naukowy. 

  1. Biuletyn Koła Naukowego nr 1 2013 (PDF)
  2. Biuletyn Koła Naukowego nr 2 2013 (PDF)
  3. Biuletyn Koła Naukowego nr 3 2013 (PDF)
  4. Biuletyn Koła Naukowego nr 4 2013 (PDF)
  5. Biuletyn Koła Naukowego nr 1 2014 (PDF)

 

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Anonimowa ankieta oceny
publicznego dostępu do informacji

IOD Ryszard Tomanik
tel. +48338297243

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Początek strony