Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Network: CIII-RS-1011-00-2122

University of Novi Sad
Faculty of Technical Sciences
PhD Marinko Maslaric


University of Pardubice
Faculty of Transport Engineering
assoc. prof., Ph.D. Petr Prusa


Tomas Bata University in Zlín
Faculty of Management and Economics
David Tuček


Tomas Bata University in Zlín
Faculty of Logistics and Crisis Management
Ing., Ph.D. Jan Strohmandl


Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice
Department of Transport and Logistics
Ing. Ladislav Bartuška


University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Asst. Prof. (Ph.D.) Vlatka Stupalo


Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Full Professor Davor Dujak


University of Rijeka
Faculty of Maritime Studies
PhD Borna Debelic


Budapest University of Technology and Economics
Department of Transport Technolgy and Transport Economics
Dr. Adam TOROK


University of Szeged
Faculty of Engineering
Dr. habil. Ph.D. Jozsef Gal


University St. Kliment Ohridski - Bitola
Faculty of Tourism and Hospitality
dr. Aleksandar Trajkov


Silesian University of Technology
Faculty of Transport
Prof. Aleksander Sladkowski


The University of Gdansk
Faculty of Economics
Associated Professor Cezary Mankowski


Poznan University of Technology
Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology
Ph.D., MSc Remigiusz LABUDZKI


Bielsko-Biala School of Finance and Law
Bielsko-Biala School of Finance and Law
prof Jacek Binda


CONSTANTA MARITIME UNIVERSITY
Faculty of Navigation and Naval Transport
Professor Costel Stanca


“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMISOARA
Faculty of Management in Production and Transportation
Professor Doctor Engineer Marian Mocan


University of Belgrade
Faculty of Transport and Traffic Engineering, Logistics Department
PhD Snezana Tadic


University of Ljubljana
Faculty of Maritime Studies and Transport
PhD. Marina Zanne


University of Maribor
Faculty of Logistics
assistant professor Marjan Sternad


Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty of Materials Science and Technology STU
Ing. PhD. Helena Fidlerova


University of Žilina in Žilina
Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications
assoc. prof., Ing., PhD. Jaroslav Mašek


Technical University in Košice
Faculty of Manufacturing Technologies in Presov
prof. Vieroslav molnar


Technical University in Košice
Faculty Berg, Logistics Institute of Industry and Transport
prof., MSc., PhD. Gabriel FedorkoAtuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top