Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

2021
Rodzaj konkursu Opis Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
WEAVE-UNISONO Konkurs na projekty w ramach współpracy międzynarodowej oceniane poza NCN w ramach Lead Agency procedure. Współpraca we wszystkich dziedzinach nauki z Czechami, Słowenią, Asturią, Szwajcarią, Niemcami. Nabór ciągły od stycznia 2021r., zgodnie z wymogami agencji wiodącej. Pierwsze wyniki: druga połowa 2021r.
DIOSCURI 4 Konkurs na utworzenie centrów doskonałości naukowej. 23 lutego. 15 czerwca. Luty 2022r.
OPUS 21 Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców 15 marca. 15 czerwca. Grudzień 2021r.
PRELUDIUM 20 Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. 15 marca. 15 czerwca. Grudzień 2021r.
MINIATURA 5* Konkurs na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2021 r.
SONATA BIS 11 Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 15 czerwca. 15 września. Marzec 2022 r.
MAESTRO 13 Konkurs na projekty badawcze prowadzone przez doświadczonych naukowców, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. 15 czerwca. 15 września. Marzec 2022 r.
OPUS 22 + WEAVE Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, w tym na projekty realizowane w formacie Lead Agency Procedure.Współpraca we wszystkich dziedzinach nauki z Czechami, Słowenią, Asturią, Szwajcarią, Niemcami. 15 września. 15 grudnia. Czerwiec 2022r.
WEAVE – w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów
PRELUDIUM BIS 3 Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich. 15 września. 15 grudnia. Czerwiec 2022r.
SONATA 17 Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. 15 września. 15 grudnia. Czerwiec 2022r.
POLONEZ BIS 1 Konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy. 15 września. 15 grudnia. Czerwiec 2022r.
SONATINA 6 Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby będące do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. 15 grudnia. 15 marca 2022r. Wrzesień 2022r.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top