Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W okresie od 25 lutego do 30 maja Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uczestniczyła w realizacji programu Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji i Nauki „Legia Akademicka V”. W ramach tego programu zrealizowano szkolenia teoretyczne modułu podstawowego i podoficerskiego. Po ukończeniu których studenci składali wnioski o przeszkolenie praktyczne w jednostkach wojskowych. Umożliwi to studentom złożenie przysięgi wojskowej, a później uzyskanie stopnia kaprala rezerwy.

Program został sfinansowany w całości w kwocie 10 600 PLN ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top