Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

BEZPOŚREDNI ODBIORCY:

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej [dalej zwana WSFiP]
  • 40 pracowników WSFiP posiadających niską świadomość i/lub luki kompetencyjne w zakresie niepełnosprawności i wdrażanych systemów zwiększających dostępność Uczelni dla ON (weryfikacja za pomocą testów wiedzy na etapie rekrutacji), z których:
    • 30 osób (14 K | 16 M) to osoby nalężące do kadry administracyjnej i zarządzającej zgodnie z zał. 2b do SZOP POWER
    • 10 osób (6 K | 4 M) to osoby nalężące do kadry dydaktycznej zgodnie z zał. 2b do SZOP POWER
  • POŚREDNI ODBIORCY tj. osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu, wszyscy ci, do których kierowana będzie oferta uczelni, w tym studenci WSFiP, kandydaci na studia w WSFiP.

Studenci WSFiP nie zostali ujęci wśród bezpośrednich odbiorców projektu gdyż uczelnia nie będzie finansowała dla nich bezpośredniego wsparcia w projekcie. Wsparcie takie jak pomoc asystenta dydaktycznego czy tłumacza migowego jest i będzie finansowane dla ON ze środków dotacji podmiotowej uczelni, a nie projektu.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top