Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

OD POMYSŁU DO REALIZACJI

25 lat istnienia Uczelni

– prezentacja najważniejszych wydarzeń, ćwierć wieku funkcjonowania Uczelni –

To już 25 lat od kiedy działa i prężnie rozwija się na Podbeskidziu Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, wcześniej Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów.
Jubileusz Uczelni skłania do pewnych refleksji, podsumowań osiągnięć i wspomnień. Dlatego wpisując się w atmosferę radości i satysfakcji z ćwierćwiecza istnienia Uczelni, będziemy cyklicznie przedstawiać najważniejsze wydarzenia z życia naszego akademickiego środowiska.1991

2021

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top