Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Zawsze chciałam pracować w Urzędzie Skarbowym, zgłębiać tematykę rozliczeń skarbowych i podatków, ukończone studia na Kierunku Finanse i rachunkowość w WSFiP dały mi taką możliwość, czuję się spełniona zawodowo

Dominika – Absolwentka Kierunku Finanse i rachunkowość

Bezpieczeństwo wewnętrzne, to bogaty w wiedzę kierunek z rzetelną i pomocną kadrą. Jeśli wiesz czego chcesz, polecam. Warto pomyśleć o przyszłości, ja dokonałam najlepszego wyboru

Katarzyna – Studentka Kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Atutem Uczelni jest możliwość zrobienia wielu darmowych certyfikatów, w tym międzynarodowych np. TELC z języka angielskiego

Karolina – Absolwentka Prawa

W poprzednim roku skończyłem prawo na WSFiP, obecnie jestem aplikantem adwokackim. Zapowiada się lepsza przyszłość :) Polecam WSFiP

Przemek – Absolwent Kierunku Prawo

Odkąd zaczęłam się zawodowo zajmować informatyką chciałam moje umiejętności nagrodzić tytułem inżyniera. Z WSFiP zdobyłam wyższe wykształcenie i umiejętności, które na codzień przyspieszyły moją pracę zawodową. Moja nauka została nagrodzona awansem w pracy - warto było być studentką w Wyższej Szkole Finansów i Prawa.

Ewelina – Absolwentka Kierunku Informatyka

W Bielsku na pewnym osiedlu, Stoi uczelnia znana dla wielu, Kadra wybitna, nauka przyjemna Zawsze poprawisz kiedy ocena daremna, Zaprasza wszystkich chętnych, przyjacielu!

Darek – student Kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Mama zawsze powtarzała, że gdy pójdę na studia to wreszcie znajdę dziewczynę. Zaryzykowałem i postanowiłem wybrać się na kierunek Finanse i Rachunkowość w WSFiP. Już w pierwszym semestrze poznałem ją, była w moim życiu czymś nowym, czymś czego jeszcze nie doświadczyłem. Chciała jedynie żeby, ktoś ją zrozumiał, zaakceptował i pokochał. Od tego czasu jesteśmy razem, ja i moja ukochana - macierz stopnia czwartego

Jan – student kierunku Finansów i rachunkowości

Bezpieczeństwo wewnętrzne to ciekawy w wiedzę kierunek z rzetelną i pomocną kadrą. Jeśli wiesz czego chcesz, polecam. Warto pomyśleć o przyszłości, ja dokonałam najlepszego wyboru:)

Katarzyna - studentka

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top