Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

+ Studia Stacjonarne

Rachunkowość i Finanse I Stopień

Studenci studiów I stopnia kierunek Rachunkowość i Finanse uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych:

01Język angielski w biznesie - poziom startowy B1 na podbudowie szkoły średniej w wymiarze 210 h na tok studiów:

 • lektorat języka angielskiego trwa 4 semestry: S1 - 30 h/ S2 - 60 h /S3 - 60 h / S4 - 60 h - egzamin końcowy jest na poziomie B2 w biznesie;
 • jako egzamin końcowy studenci tego kierunku mają możliwość wybrania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego np. TELC B1 Business, TELC B2 Business lub egzaminów wielopoziomowych np. EnPRO lub LTE. Egzaminy te organizowane są przez Centrum Egzaminacyjne działające w WSFiP lub dostępne są w formie online.

02Język hiszpański ogólny - poziom startowy A1 w wymiarze 90 h na tok studiów:

 • nauka trwa 3 semestry: S1-30 h/ S2-30 h / S3-30h - zaliczenie końcowe jest na poziomie A2 ogólnym.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne I Stopień

Studenci studiów I stopnia kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne uczą się obowiązkowo jednego języka obcego:

01Język angielski ogólny - poziom startowy B1 na podbudowie szkoły średniej w wymiarze 210 h na tok studiów:

 • lektorat języka angielskiego trwa 4 semestry: S1 - 60 h/ S2 - 60 h /S3 - 60 h / S4 - 30 h - egzamin końcowy jest na poziomie B2;
 • jako egzamin końcowy studenci tego kierunku mają możliwość wybrania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego np. TELC B1 lub TELC B2.

Prawo Jednolite Magisterskie

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku PRAWO uczą się obowiązkowo jednego języka obcego:

01Język angielski ogólny - poziom startowy B1 na podbudowie szkoły średniej w wymiarze 300 h na tok studiów:

 • lektorat języka angielskiego trwa 5 semestrów: S1 - 60h/ S2 - 60h /S3 - 60h / S4 – 60h /S5 – 60h a egzamin końcowy jest na poziomie B2+;
 • ostatni semestr lektoratu obejmuje język branżowy – język angielski prawniczy;
 • jako egzamin końcowy studenci tego kierunku mają możliwość wybrania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego np. TELC B1 lub TELC B2.

+ Studia Niestracjonarne

Rachunkowość i Finanse I Stopień

Studenci studiów I stopnia kierunek Rachunkowość i Finanse uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych:

01Język angielski w biznesie - poziom startowy B1 na podbudowie szkoły średniej w wymiarze 120 h na tok studiów:

 • lektorat języka angielskiego trwa 4 semestry: S1 - 30 h/ S2 - 30 h /S3 - 30 h / S4 - 30 h - egzamin końcowy jest na poziomie B2 w biznesie;
 • jako egzamin końcowy studenci tego kierunku mają możliwość wybrania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego np. TELC B1 Business, TELC B2 Business lub egzaminów wielopoziomowych np. EnPRO lub LTE. Egzaminy te organizowane są przez Centrum Egzaminacyjne działające w WSFiP lub dostępne są w formie online.

02Język hiszpański ogólny - poziom startowy A1 w wymiarze 54 h na tok studiów:

 • nauka trwa 3 semestry: S1-18h/ S2-18h / S3-18h - zaliczenie końcowe jest na poziomie A2 ogólnym.

Informatyka Studia Inżynierskie

Studenci studiów inżynierskich na kierunku Informatyka uczą się obowiązkowo jednego języka obcego:

01Język angielski w biznesie z elementami języka branżowego dla informatyków - poziom startowy B1 na podbudowie szkoły średniej w wymiarze 120 h na tok studiów:

 • lektorat języka angielskiego trwa 4 semestry: S1 - 30 h/ S2 - 30 h /S3 - 30 h / S4 - 30 h - egzamin końcowy jest na poziomie B2 w biznesie;
 • jako egzamin końcowy studenci tego kierunku mają możliwość wybrania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego np. TELC B1 Business, TELC B2 Business lub egzaminów wielopoziomowych np. EnPRO lub LTE. Egzaminy te organizowane są przez Centrum Egzaminacyjne działające w WSFiP lub dostępne są w formie online.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne I Stopień

Studenci studiów I stopnia kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne uczą się obowiązkowo jednego języka obcego:

01Język angielski ogólny - poziom startowy B1 na podbudowie szkoły średniej w wymiarze 120 h na tok studiów:

 • lektorat języka angielskiego trwa 4 semestry: S1 - 30 h/ S2 - 30 h /S3 - 30 h / S4 - 30 h - egzamin końcowy jest na poziomie B2;
 • jako egzamin końcowy studenci tego kierunku mają możliwość wybrania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego np. TELC B1 lub TELC B2.

PRAWO Jednolite Magisterskie

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku PRAWO uczą się obowiązkowo jednego języka obcego:

01Język angielski ogólny - poziom startowy B1 na podbudowie szkoły średniej w wymiarze 150 h na tok studiów:

 • lektorat języka angielskiego trwa 5 semestrów: S1 - 30h/ S2 - 30h /S3 - 30h / S4 – 30h /S5 – 30h a egzamin końcowy jest na poziomie B2+;
 • ostatni semestr lektoratu obejmuje język branżowy – język angielski prawniczy;
 • jako egzamin końcowy studenci tego kierunku mają możliwość wybrania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego np. TELC B1 lub TELC B2.

Rachunkowość i Finanse II Stopień

Studenci studiów II stopnia kierunek Rachunkowość i Finanse uczą się obowiązkowo jednego języka obcego:

01Język angielski w rachunkowości i księgowości - poziom startowy B1+ w biznesie na podbudowie studiów I stopnia w wymiarze 60 h na tok studiów:

 • lektorat języka angielskiego trwa 2 semestry: S1 - 30h/ S2 - 30h - zaliczenie końcowe jest na poziomie B2+ w rachunkowości i księgowości;
 • na studiach II stopnia nie ma rygoru egzaminu końcowego jednak studenci tego kierunku mają możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego np. TELC B1 Business, TELC B2 Business lub egzaminów wielopoziomowych np. EnPRO lub LTE. Egzaminy te organizowane są przez Centrum Egzaminacyjne działające w WSFiP lub dostępne są w formie online.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne II Stopień

Studenci studiów II stopnia kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne uczą się obowiązkowo jednego języka obcego:

01Język angielski w służbach mundurowych - poziom startowy B1+ ogólny na podbudowie studiów I stopnia w wymiarze 60 h na tok studiów:

 • lektorat języka angielskiego trwa 2 semestry: S1 - 30h/ S2 - 30h - zaliczenie końcowe jest na poziomie B2+ w służbach mundurowych;
 • lektorat języka angielskiego trwa 2 semestry: S1 - 30h/ S2 - 30h - zaliczenie końcowe jest na poziomie B2+ w służbach mundurowych;

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top