Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Profil: praktyczny

Chcesz wiedzieć, jak działa prawo, jak je stosować, jak wykorzystać znajomość prawa aby pomóc innym? Te odpowiedzi znajdziesz podejmując studia!

Studia stacjonarne:
jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne:
jednolite magisterskie

Terminy rekrutacji:
04.05.2023r. – 30.11.2023r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2023r.

Specjalności:
Specjalność ogólna (pozwalająca się ubiegać o dowolne aplikacje prawnicze).
Dla kogo są studia:
To studia dla osób z pasją, wytrwałych, sumiennych i odpowiedzialnych. Zdolności analityczne, umiejętność logicznego myślenia i precyzyjnego wyrażania własnych opinii to umiejętności, które powinien posiadać kandydat na studia prawnicze. Jeżeli je posiadasz, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie – zapraszamy.
Cel kształcenia:
Przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodach prawniczych, jak i również do pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej, organach skarbowych, czy w obsłudze prawnej biznesu.
Kadra:
Pracownicy naukowi uczelni z Krakowa i Katowic, specjaliści praktycy - sędziowie sądów rejonowych, adwokaci, radcowie prawni, komornicy sądowi, doradcy podatkowi, pracownicy samorządowi z wieloletnim doświadczeniem wyniesionym z pracy oraz prowadzonej działalności gospodarczej.
Miejsce praktyk:
Studenci odbywają obowiązkowe praktyki studenckie między innymi w: Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Prokuraturze, kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych, organach samorządowych.
Perspektywy zatrudnienia:
Po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu absolwenci kierunku Prawo mogą pracować jako prokuratorzy, sędziowie, radcy prawni, adwokaci, notariusze, mogą również znależć zatrudnienie w administracji rządowej jak i samorządowej, w sektorze bankowym i biznesie.
Opłaty:
Prawo

Stacjonarne

od 2600/semestr
 • Opłaty są różne na poszczególnych rocznikach
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 31.07.2023r.
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2600/semestr
 • Opłaty są różne na poszczególnych rocznikach
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 31.07.2023r.
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top