Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Profil: praktyczny

Chcesz wiedzieć, jak działa prawo, jak je stosować, jak wykorzystać znajomość prawa aby pomóc innym? Te odpowiedzi znajdziesz podejmując studia!

Studia stacjonarne:
jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne:
jednolite magisterskie

Terminy rekrutacji:
04.05.2023r. – 30.11.2023r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2023r.

Specjalności:
Specjalność ogólna (pozwalająca się ubiegać o dowolne aplikacje prawnicze).
Dla kogo są studia:
Studia na kierunku Prawo (jednolite pięcioletnie - magisterskie) są dedykowane osobom, zainteresowanym systemem prawnym, regulacjami prawno-ustrojowymi oraz rozwiązywaniem kwestii prawnych w różnych obszarach życia. Studentami na kierunku Prawo mogą więc być m.in.:
 1. Osoby zainteresowane prawem i sprawiedliwością,
 2. Osoby marzące o pracy w zawodzie prawnika, adwokata, radcy prawnego, sędziego czy prokuratora,
 3. Liderzy i negocjatorzy, ponieważ Prawo często związane jest z negocjacjami, rozwiązywaniem sporów i mediacją.
 4. Osoby zainteresowane prawem w biznesie,
 5. Osoby planujące pracę w korporacjach, zarządzaniu firmą.
 6. Aktywiści społeczni, ponieważ studia dają możliwość zrozumienia i skutecznego działania w obszarach takich jak prawa człowieka, ochrona środowiska czy równość społeczna.
 7. Osoby zainteresowane sferą międzynarodową, np. prawem międzynarodowym, europejskim i stosunkami międzynarodowymi.
 8. Przyszli eksperci ds. regulacji i polityki.

Studia na kierunku Prawo zarówno dostarczają umiejętności i wiedzy prawniczej, ale także rozwijają umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, negocjacje, krytyczne myślenie i analiza, które są cenione w wielu dziedzinach zawodowych.

Jeżeli je posiadasz, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie – zapraszamy.
Cel kształcenia:
Studenci na kierunku Prawo zdobywają niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu prawnika, w tym także przygotowanie do aplikacji prawniczych oraz do zajmowania stanowisk w instytucjach państwowych, niepublicznych i skutecznego działania w biznesie (np. w obsłudze prawnej biznesu). Studia dają szansę na uzyskanie kompetencji zawodowych oraz zdobycia szerokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego.
Kadra:
Zajęcia prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna - eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, sędziowie sądów rejonowych, adwokaci, radcowie prawni, komornicy sądowi, doradcy podatkowi, pracownicy samorządowi, przedstawiciele praktyki gospodarczej, finansiści, pracownicy urzędów skarbowych, organizacji samorządowych. Wykładowcy stanowią gwarancję jakości prowadzonych wykłdów i ćwiczeń, w tym zajęć praktycznych.
Miejsce praktyk:
Studenci odbywają praktyki w m.in.: Sądach Rejonowych, Prokuraturze, kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych, organach samorządowych.
Perspektywy zatrudnienia:
Absolwenci studiów na kierunku Prawo, mają możliwość zdawania egzaminów na aplikacje, po ukończeniu której mogą pracować jako prokuratorzy, sędziowie, radcy prawni, adwokaci, notariusze. Mogą również znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej jak i samorządowej, w sektorze bankowym i biznesie.
Opłaty:
Prawo

Stacjonarne

od 2600/semestr
 • Opłaty są różne na poszczególnych rocznikach
 • Opłata rekrutacyjna: 85 zł
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2600/semestr
 • Opłaty są różne na poszczególnych rocznikach
 • Opłata rekrutacyjna: 85 zł
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top