Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Profil: praktyczny

Dobrze radzisz sobie w sytuacjach wymagających koordynacji wielu czynników i potrafisz szybko podejmować decyzje? To właśnie dla Ciebie oferujemy tn kierunek.

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2023r. – 30.11.2023r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2023r.

Video
Ambasadorem kierunku jest międzynarodowa frma 3CARGO

Specjalności:
 • Transport i spedycja
 • Logistyka systemów magazynowych
Dla kogo są studia:
Studia na kierunku Logistyka są dedykowane osobom zainteresowanym procesami organizacji, planowaniem i zarządzaniem przepływami dóbr, usług oraz informacji. Kierunek kształci specjalistów w dziedzinie logistyki, przygotowując ich do efektywnego działania w różnych obszarach zawodowych. Studiami na kierunku Logistyka mogą więc być zainteresowani np.:

 1. Przyszli logistycy - osoby, które chcą budować swoją karierę w planowaniu, organizacji i zarządzaniu procesami logistycznymi w firmach oraz instytucjach.
 2. osoby zainteresowane łańcuchem dostaw, które zdobędą kompetencje w zakresie skutecznego zarządzania przepływem surowców, produktów i informacji przez łańcuch dostaw.
 3. eksperci ds. transportu - osoby zainteresowane transportem, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
 4. specjaliści ds. magazynowania, gdyż absolwenci kierunku logistyka nabywają kompetencji do pracy w obszarze zarządzania magazynami, składowaniem i optymalizacją procesów składowania towarów.
 5. przedsiębiorcy i menedżerowie – osoby zainteresowane poprawą efektywności funkcjonowania podmiotu gospodarczego.
 6. inżynierowie i naukowcy - ponieważ absolwenci studiów nabywają kompetencji do analizy i optymalizacji procesów, co może być atrakcyjne dla osób zainteresowanych aspektami technicznymi i naukowymi logistyki.
 7. eksperci ds. planowania produkcji – ponieważ zdobyte w trakcie studiów kompetencje będą przydatne przy planowaniu produkcji i efektywnego zarządzania zapasami i harmonogramami produkcyjnymi.
 8. kierownicy projektów - kierownicy projektów, szczególnie tych, które wymagają kompleksowego planowania i koordynacji działań.

Studia na kierunku Logistyka przygotowują do pracy w różnych sektorach gospodarki, zarówno w firmach produkcyjnych, handlowych, transportowych, jak i w sektorze usług. Obecnie, w dobie globalizacji i rosnącej konkurencji, specjaliści z zakresu logistyki są coraz bardziej poszukiwani, co sprawia, że absolwenci tego kierunku mają szerokie perspektywy zatrudnienia.

Jeżeli Twoje atuty to dobra organizacja i umiejętność analitycznego myślenia i syntetycznej oceny otoczenia, komunikatywność, rzetelność – masz potencjał żeby zostać dobrym logistykiem. Jeżeli chcesz je rozwinąć - WSFiP w tym pomoże dając znakomite przygotowanie teoretyczne i praktyczne.

Cel kształcenia:

Celem kształcenia na kierunku Logistyka jest przygotowanie studentów do zrozumienia, analizy i efektywnego zarządzania złożonymi procesami związanymi z przepływem dóbr, usług oraz informacji w różnych obszarach działalności gospodarczej. Program kierunku studiów ma na celu wyposażenie absolwentów w wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz kompetencje interpersonalne, które są istotne dla efektywnego funkcjonowania w dziedzinie logistyki. Główne cele programu kształcenia na kierunku Logistyka to m.in.:

 1. przekazanie wiedzy na temat kluczowych procesów logistycznych, takich jak zarządzanie zapasami, transport, magazynowanie, planowanie produkcji, dystrybucja i inne.
 2. przygotowanie studentów do skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw (optymalizacji przepływ towarów i informacji oraz minimalizacji kosztów i ryzyka).
 3. wyposażenie studentów w narzędzia i techniki optymalizacji procesów, w tym analizy danych, modelowania matematycznego i wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych.
 4. rozwinięcie umiejętności analizy i oceny procesów logistycznych, identyfikowania obszarów problematycznych oraz proponowania efektywnych rozwiązań.
 5. wyposażenie studentów w kompetencje z zakresu identyfikowania, oceny i minimalizacji ryzyka w procesach logistycznych.
 6. zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami w procesach logistycznych, np. systemy informatyczne, automatyzacja, systemy identyfikacji i śledzenia towarów (RFID) oraz e-commerce.
 7. wyposażenie studentów w kompetencje umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, negocjacji i rozwiązywania problemów, które są istotne w pracy logistyków.
 8. upraktycznienie wiedzy poprzez realizację praktyk zawodowych, projektów logistycznych oraz studiów przypadków w celu zastosowania zdobytej wiedzy w realnych sytuacjach.

Celem kształcenia na kierunku Logistyka jest więc przygotowanie absolwentów do pracy w dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie umiejętność efektywnego zarządzania procesami logistycznymi jest niezbędna dla osiągnięcia konkurencyjnej przewagi. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych branżach i sektorach, w tym w firmach produkcyjnych, handlowych, transportowych, usługowych, a także w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.

Kadra:
Zajęcia prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna - eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, przedstawiciele praktyki gospodarczej w zakresie logistyki. Wykładowcy stanowią gwarancję jakości prowadzonych wykłdów i ćwiczeń, w tym zajęć praktycznych.
Miejsce praktyk:
Studenci odbywają praktyki w m.in.: firmach logistycznych, spedycyjnych, transportowych oraz działach logistycznych przedsiębiorstw przemysłowych obsługujących dostawy, produkcję oraz dystrybucję towarów.
Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka mają możliwość znalezienia zatrudnienia jako:

 1. specjaliści ds. łańcucha dostaw w firmach zajmujących się planowaniem, zarządzaniem zapasami, transportem i dystrybucją towarów.
 2. koordynatorzy transportu w firmach transportowych i logistycznych.
 3. analitycy logistyczni, badający efektywność operacji, identyfikując obszary optymalizacji i proponując usprawnienia.
 4. specjaliści ds. magazynowania w sektorze magazynowym, zarządzając procesami magazynowania, optymalizując układy magazynowe, monitorując stan zapasów i zapewniając płynność dostaw.
 5. kierownicy projektów logistycznych w coraz bardziej złożonych środowiskach biznesowych.
 6. specjaliści ds. E-commerce, odgrywając kluczową rolę w zapewnianiu szybkich i skutecznych dostaw produktów do klientów, zarówno w obszarze lokalnym, jak i międzynarodowym.
 7. pracownicy urzędów ds. transportu zajmujący się skutecznym zarządzaniem infrastrukturą transportową.

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów kierunku Logistyka są różnorodne i obejmują wiele sektorów gospodarki. Umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania procesami logistycznymi są cenione na rynku pracy.

Opłaty:
Logistyka

Stacjonarne

od 2400/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 85 zł
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2400/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 85 zł
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top