Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Profil: praktyczny

Chcesz być wysokiej klasy profesjonalistą w branży uznawanej za najbardziej rozwojową? Jeżeli odpowiedziałeś tak na powyższe pytania – zapraszamy na informatykę.

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia studia inżynierskie

Terminy rekrutacji:
04.05.2023r. – 30.11.2023r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2023r.

Specjalności:
 • Bazy danych i systemy sieciowe
 • Grafika komputerowa i techniki multimedialne
 • Programowanie aplikacji na urządzenia mobilne
 • Sztuczna inteligencja
Dla kogo są studia:
Informatyka to studia dla ludzi z pasją, bowiem jest to kierunek, który wymaga ciągłego uczenia się, bowiem zmiany jakie zachodzą w branży IT wymagają nieustannego podnoszenia swoich kompetencji i zdobywania nowej wiedzy, niezależnie od tego, czy wybierzemy ścieżkę kariery jako programista, administrator sieci czy grafik komputerowy.
Cel kształcenia:
Przygotowanie absolwentów do pracy w zawodach związanych z IT: programistów, web developerów, analityków, inżynierów ds. bezpieczeństwa, oprogramowania, administratorów sieci komputerowych i baz danych, grafików komputerowych itp.
Kadra:
Pracownicy naukowi uczelni z Krakowa i Katowic, Uniwersytetu we Lwowie oraz posiadający stopnie i dorobek naukowy przedstawiciele praktyki, specjaliści IT z zakresu baz danych, grafiki komputerowej, inżynierii oprogramowania czy też sztucznej inteligencji.
Perspektywy zatrudnienia:
Nowoczesne technologie teleinformatyczne opanowały praktycznie wszystkie branże gospodarki, stąd też absolwenci kierunku Informatyka mają szerokie możliwości podjęcia pracy zawodowej w obszarach bezpośrednio i pośrednio związanych z informatyką, zarówno pracując na własny rachunek, jak i podejmując pracę w działach IT przedsiębiorstw, czy urzędów administracji państwowej czy samorządowej.
Miejsce praktyk:
Firmy informatyczne oraz działy IT przedsiębiorstw, i instytucji administracji państwowej i samorządowej. Możliwość odbycia praktyk zagranicznych.
Opłaty:
Informatyka

Stacjonarne

od 2500/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 31.07.2023r.
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2500/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 31.07.2023r.
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top