Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Profil: ogólnoakademicki

Chcesz rozwinąć i ugruntować swoją wiedzę pozwalającą efektywniej zarządzać procesami biznesowymi, usprawniać funkcjonowanie sektora finansów publicznych i samorządowych?

Studia stacjonarne:
Drugiego stopnia

Studia niestacjonarne:
Drugiego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2023r. – 30.11.2023r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2023r.


Specjalności:
  • Administracja skarbowa
  • Bankowość II
  • Finanse przedsiębiorstw II
  • Rachunkowość II
  • Rachunkowość i finanse w instytucjach sektora publicznego
  • Rachunkowość zarządcza i controling
  • Rewizja finansowa
Dla kogo są studia:
Studia na kierunku Finanse i rachunkowość (stopień megisterski), to studia dla osób zainteresowanych gospodarką i jej funkcjonowaniem. Program nauczania przygotowuje studentów do zrozumienia skomplikowanych mechanizmów finansowych, zarządzania kapitałem oraz analizy danych finansowych, co umożliwia im podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych w różnych kontekstach. Podczas studiów na kierunku Finanse i rachunkowość studenci zdobywają szeroki zakres umiejętności i wiedzy, z zakresu m.in.: sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych, umożliwiających ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, efektywnego zarządzania kapitałem, inwestycjami i ryzykiem, w tym analiza kosztów i korzyści różnych projektów inwestycyjnych, tworzenia i analizy informacji rachunkowych wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji zarządczych, interpretacji danych finansowych, oceny efektywności działalności przedsiębiorstwa, regulacji dotyczących opodatkowania, aspektów finansowych związanych z działalnością przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, w tym ryzyka walutowego i metod finansowania transakcji zagranicznych, korzystania z narzędzi statystycznych do analizy danych finansowych i podejmowania trafnych wniosków. Jeżeli je posiadasz lub chcesz je nabyć i pogłębić oraz interesujesz się biznesem – to ten kierunek jest dla Ciebie. Studia prowadzone są również na pierwszym (licencjackim) stopniu kształcenia.
Cel kształcenia:
Studenci nabywają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie analityka finansowego i księgowego w działach finansowo-księgowych jak również na stanowiskach pokrewnych w jednostkach sektora publicznego, jednostkach samorządowych, instytucjach ubezpieczeniowych i bankach oraz pozostałych organizacjach - w tym produkcyjnych. Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość (II stopień) są równiez wstępnie przygotowani do pracy naukowo-badawczej i studiów III stopnia
Kadra:
Zajęcia prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna - eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, pracownicy naukowi cieszący się międzynarodowym uznaniem, przedstawiciele praktyki gospodarczej, finansiści, pracownicy urzędów skarbowych, organizacji samorządowych, pracownicy działów finansowych. Wykładowcy stanowią gwarancję jakości prowadzonych wykłdów i ćwiczeń, w tym zajęć praktycznych.
Laboratoria:
Do dyspozycji studentów kierunku Finanse i rachunkowość Uczelnia przygotowała profesjonalne laboratoria, w tym laboratorium technik komputerowych w księgowości. Laboratoria wposażone są w oprogramowanie finansowo-księgowe powszechnie wykorzystywane w biurach rachunkowych, działach finansowo-księgowych. Wiedza teoretyczna i praktyka zdobyta w trakcie zajęć praktycznych pozwala studentom uzyskać niezbędne kwalifikacje zawodowe do podjęcia przyszłej pracy zawodowej w m.in. działach fiansowo-księgowych.
Perspektywy zatrudnienia:
Absolwenci studiów II stopnia (poziom magisterski) posiadają niezbędne kompetencje do podjęcia pracy na stanowisku księgowego, analityka finansowego i im pokrewnych. Awans zawodowy mogą wieńczyć stanowiska głównego księgowego, doradcy kredytowego, dyrektora finansowego, audytora finansowego, biegłego rewidenta, aktuariusza, analityka bankowego, doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych (po zdaniu egzaminów) itp.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top