Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Profil: ogólnoakademicki

Chcesz poznać jakie są finansowe i prawne uwarunkowania procesów gospodarczych i jak je wykorzystać by rozwinąć biznes? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na WSFiP.

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2023r. – 30.11.2023r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2023r.


Specjalności:
 • Bankowość I
 • Finanse przedsiębiorstw I
 • Rachunkowość I
Dla kogo są studia:
Studia na kierunku Finanse i rachunkowość (stopień licencjat), to studia dla osób zainteresowanych gospodarką i jej funkcjonowaniem. Program nauczania przygotowuje studentów do zrozumienia skomplikowanych mechanizmów finansowych, zarządzania kapitałem oraz analizy danych finansowych, co umożliwia im podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych w różnych kontekstach. Podczas studiów na kierunku Finanse i rachunkowość studenci zdobywają szeroki zakres umiejętności i wiedzy, z zakresu m.in.: sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych, umożliwiających ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, efektywnego zarządzania kapitałem, inwestycjami i ryzykiem, w tym analiza kosztów i korzyści różnych projektów inwestycyjnych, tworzenia i analizy informacji rachunkowych wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji zarządczych, interpretacji danych finansowych, oceny efektywności działalności przedsiębiorstwa, regulacji dotyczących opodatkowania, aspektów finansowych związanych z działalnością przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, w tym ryzyka walutowego i metod finansowania transakcji zagranicznych, korzystania z narzędzi statystycznych do analizy danych finansowych i podejmowania trafnych wniosków. Jeżeli je posiadasz lub chcesz je nabyć i pogłębić oraz interesujesz się biznesem – to ten kierunek jest dla Ciebie. Studia prowadzone są zarówno na pierwszym (licencjackim) jak i drugim (magisterskim) stopniu kształcenia.
Cel kształcenia:
Studenci nabywają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie analityka finansowego i księgowego w działach finansowo-księgowych jak również na stanowiskach pokrewnych w jednostkach sektora publicznego, jednostkach samorządowych, instytucjach ubezpieczeniowych i bankach oraz pozostałych organizacjach - w tym produkcyjnych.
Kadra:
Zajęcia prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna - eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, pracownicy naukowi cieszący się międzynarodowym uznaniem, przedstawiciele praktyki gospodarczej, finansiści, pracownicy urzędów skarbowych, organizacji samorządowych, pracownicy działów finansowych. Wykładowcy stanowią gwarancję jakości prowadzonych wykłdów i ćwiczeń, w tym zajęć praktycznych.
Laboratoria:
Do dyspozycji studentów kierunku Finanse i rachunkowość Uczelnia przygotowała profesjonalne laboratoria, w tym laboratorium technik komputerowych w księgowości. Laboratoria wposażone są w oprogramowanie finansowo-księgowe powszechnie wykorzystywane w biurach rachunkowych, działach finansowo-księgowych. Wiedza teoretyczna i praktyka zdobyta w trakcie zajęć praktycznych pozwala studentom uzyskać niezbędne kwalifikacje zawodowe do podjęcia przyszłej pracy zawodowej w m.in. działach fiansowo-księgowych.
Miejsce praktyk:
Studenci odbywają praktyki w m.in.: działah finansowo-księgowych jednostek sektora publicznego, organizacji samorządowych, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, oddziałach banków, organizacjach ubezpieczeniowych, domach maklerskich, biurach doradztwa finansowego.
Perspektywy zatrudnienia:
Absolwenci studiów I stopnia posiadają niezbędne kompetencje do podjęcia pracy na stanowisku młodszego księgowego, młodszego analityka finansowego i im pokrewnych. Studia pozwalają na dalszy rozwój zawodowy zwieńczony stanowiskiem głównego księgowego, doradcy kredytowego, dyrektora finansowego, audytora finansowego, biegłego rewidenta, aktuariusza, analityka bankowego, doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych (po zdaniu egzaminów).
Opłaty:
Finanse i Rachunkowość I stopień

Stacjonarne

od 2600/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 85 zł
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2600/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 85 zł
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top