Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Profil: praktyczny

Jeśli chcesz poznać tajniki działania struktur administracji publicznej i prywatnej oraz zrozumieć jej wpływ na nasze życie, to podejmij studia na kierunku administracja.

Studia stacjonarne:
pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne:
pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2023r. – 30.11.2023r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2023r.

Specjalności:
 • Administracja samorządowa
 • Administracja skarbowa
Dla kogo są studia:
Powyższe studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych tematyką działalności administracji publicznej, oraz dla osób, które pragną podjąć pracę w Korpusie Służby Cywilnej, jak i osób chcących administrować biznesem.
Cel kształcenia:
Nabycie przez studentów niezbędnych kompetencji w prywatnych podmiotach gospodarczych, biznesowych, do podjęcia pracy w administracji rządowej, w administracji samorządowej, skarbowej, oraz w innych podmiotach prawnych.
Kadra:
Doświadczona kadra naukowo-badawcza, a także praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze administracji publicznej, czynni specjaliści łączący karierę naukową z praktyką.
Miejsce praktyk:
Studenci odbywają swoje praktyki w: Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach, Starostwie Bielsko-Biała, Urzędzie Miasta Bielsko-Biała, Czechowic-Dziedzic, Urzędy Skarbowe I i II w Bielsku-Białej, Czechowic-Dziedzic, Pszczynie, ZUS.
Perspektywy zatrudnienia:
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować w podmiotach prawnych i podmiotach prywatnych na stanowiskach kierowniczych wymagających wyższych studiów w obszarze nauk społecznych. Absolwenci mogą być zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach administracyjnych lub jako specjaliści. Osoba legitymująca się dyplomem ukończenia kierunku administracja odnajdzie się w sektorze biznesu, a w szczególności podmiotach gospodarczych regionu transgranicznego, dzięki dodatkowym kompetencjom językowym i kulturowym nabytym podczas studiów.
Opłaty:
Administracja

Stacjonarne

od 2200/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 31.07.2023r.
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Niestacjonarne

od 2200/semestr
 • Opłata rekrutacyjna: 0 zł do 31.07.2023r.
 • I rata do 15 października/semestr zimowy
 • II rata do 15 grudnia/semestr zimowy
 • III rata do 15 marca/semestr letni
 • IV rata do 15 maja/semestr letni
Zapisz się!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top