Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dyrektor Generalny WSFiP
sbinda

mgr Szarlota Binda

Władze Rektorskie
rektorjbinda

dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP
Rektor

rektorerak

dr Elżbieta Rak-Młynarska
Prorektor

Władze Dziekańskie
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

dziekansciupka

dr Stanisław Ciupka
p.o. Dziakana

dziekanmkulinski

mgr Mariusz Kuliński
Prodziekan

Dział Wspierania Nauki

krykavskyy

prof. dr hab. Yevhen Krykavskyy
Kierownik Działu Wspierania Nauki

Kierownicy Katedr

mlodziejowski

 

jokrzesik

ostojv1

dr hab. Bronisław Młodziejowski, prof. WSFiP
Kierownik Katedry
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
dr Janusz Okrzesik
Kierownik Katedry
Prawa i Administracji 
dr hab. Jan Ostoj, prof. WSFiP
Kierownik Katedry
Finansów i Logistyki

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top