Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 12

Dyrektor Generalny WSFiP
sbinda

mgr Szarlota Binda

Władze Rektorskie
rektorjbinda

dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP
Rektor

 rektorerak

dr Elżbieta Rak-Młynarska
Prorektor

Władze Dziekańskie
Wydział Finansów i Technologii Informatycznych

dziekanazabka

dziekanjpochopien

dr inż. Adam Żabka
Dziekan

dr Jolanta Pochopień
Prodziekan ds. studentów i rozwoju
Wydział Prawa i Nauk Społecznych

dziekansciupka

dziekanmkulinski

dr Stanisław Ciupka
Dziekan

mgr Mariusz Kuliński
Prodziekan
ds. rozwoju kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Dział Wspierania Nauki

krykavskyy

prof. dr hab. Yevhen Krykavskyy
Kierownik Działu Wspierania Nauki

Kierownicy Katedr

mlodziejowski

wilk

ostojv1

dr hab. Bronisław Młodziejowski, prof. WSFiP
Kierownik Katedry
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
prof. dr hab. Leszek Wilk
Kierownik Katedry
Prawa
dr hab. Jan Ostoj, prof. WSFiP
Kierownik Katedry
Bankowości i Finansów

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top