Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Logograf i znak uproszczony Uczelni

Elementem identyfikacji wizualnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jest jej logotyp. Sygnet FiP to typowe logo inicjałowe pochodzące od skrótowca nazwy własnej: Finanse i Prawo, umieszczonego w dolnej lewej części znaku, sugerujące wznoszenie się, będące symptomem sukcesu. Kompozycja znaku zamknięta jest w formie koła, które jest jednym z najbardziej uniwersalnych, pozytywnych symboli funkcjonujących w kulturze i ludzkiej świadomości. Koło i okrąg to symbole doskonałości, pełni i jedności, która wprawia świat w ruch. Abstrakcyjne kształty o pozytywnym oddziaływaniu czytelne przez swój uniwersalizm i łatwo przyswajalne przez odbiorcę.

W połączeniu z barwą błękitną i jej szlachetną symboliką, m.in. spokoju, trwałości, harmonii, rozwagi, sprawiedliwości, wiedzy, prawdy i filozofii przypisanego w systemach informacji wizualnej placówkom oświatowym i naukowym, podkreślających ich powagę i dostojeństwo, tworzy znak łatwy w odbiorze, posiadający jednak ładunek ukrytych treści o wyjątkowo pozytywnej wymowie.

Poczet sztandarowy

W najważniejszych uroczystościach Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej takich jak: inauguracji roku akademickiego, uroczystościach państwowych obchodzonych w Uczelni i innych okazjach wskazanych przez Rektora, uczestniczy poczet sztandarowy. Skład pocztu określa Dziekan wybierając najlepszych spośród studentów drugiego i trzeciego roku studiów. Członków pocztu sztandarowego obowiązują stroje wizytowe. Uroczysty charakter ubioru podkreśla szarfa sztandarową, którą członkowie pocztu są przepasani z prawego ramienia do lewego biodra oraz białe rękawiczki.

Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego jest najważniejszą uroczystością WSFiP i przebiega wg następującego porządku:

 • wejście Senatu i zaproszonych gości na scenę,
 • wprowadzenie pocztu sztandarowego,
 • odśpiewanie Hymnu Państwowego,
 • otwarcie uroczystości oraz wygłoszenie przemówienia przez Rektora,
 • ręczenie odznaczeń przez Rektora „Za zasługi na rzecz rozwoju WSFiP”,
 • wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego,
 • odczytanie listów gratulacyjnych i życzeń, które wpłynęły na adres Uczelni,
 • wręczenie nagród ufundowanych przez środowiska biznesowe najlepszym studentom,
 • immatrykulacja przedstawicieli nowo przyjętych studentów,
 • wręczenie dyplomów wybranym najlepszym absolwentom,
 • odśpiewanie pieśni „Gaude Mater Polonia",
 • otwarcie roku akademickiego przez Rektora,
 • wykład inauguracyjny,
 • odśpiewanie pieśni „Gaudeamus igitur",
 • zamknięcie uroczystości przez Rektora.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top