Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Bezpłatny e-learning oraz międzynarodowy Certyfikat z j. angielskiego (enPro)

Dlaczego warto wziąć udział?

Międzynarodowe Centrum Egzaminacyjne TELC działające przy Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jest licencjonowanym centrum TELC GmbH.
TELC GmbH (the European Language Certificates) jest rozpoznawalnym dostawcą procedur testów językowych w większości krajów europejskich. Materiały testowe oparte są na ostatnich badaniach, zapewniających wysoki poziom wiarygodności testów. Wyszkoleni egzaminatorzy oceniają kompetencje kandydatów w najważniejszych umiejętnościach komunikacyjnych, co zapewniają różne typy ćwiczeń są opracowywane i administrowane przez organizację telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, posiadającą ponad czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie.
Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C2 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują 10 języków europejskich: angielski, niemiecki, polski, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, arabski i turecki.
Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy np. z poziomu B1 mają taki sam format we wszystkich językach. Oceny z egzaminów mają również tę samą wartość. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.
Egzaminy TELC zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR).
Egzaminy TELC w dużym stopniu przyczyniły się do upowszechnienia nowoczesnych metod nauczania, takich jak powszechnie obecnie stosowane podejście komunikacyjne. Dzięki temu uczelnie wyższe oraz inne instytucje edukacyjne w Polsce i Europie zajmują dziś wiodącą pozycję w nauczaniu języków obcych zarówno w zakresie języka ogólnego jak i specjalistycznego.
Pełna gama egzaminów językowych The European Languages Certficates obejmuje:
  • język ogólny i specjalistyczny między innymi z dziedzin: turystyki, biznesu, medycyny,
  • egzaminy dla dorosłych, studentów i młodzieży już od 10 roku życia!
  • ponad 70 różnych egzaminów na wszystkich poziomach zaawansowania językowego wg. CEF.
Oficjalna strona TELC i testy próbne.

Jakie korzyści dla dają egzaminy TELC?

Pełna gama egzaminów językowych The European Languages Certficates obejmuje:
  • Egzaminy TELC honorowane są w krajach na terenie całej Unii Europejskiej i są certyfikatem, poświadczającym osiągnięcie określonego poziomu sprawności językowej. W Polsce posiadanie certyfikatu TELC jest niezbędne w ubieganiu się o status Urzędnika Mianowanego, co zostało zapisane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Dz. U. Nr 266, poz. 2230, zał. nr 2 – certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka,
  • Niektóre wyższe uczelnie (np. WSFiP), uznają egzaminy TELC (poziom B2 i wyższe) jako końcowe egzaminy językowe,
  • Coraz więcej przedsiębiorstw przeprowadzając system rekrutacji pracowników bierze pod uwagę certyfikaty TELC, które w precyzyjny sposób poświadczają znajomość języka obcego, a zatem zdanie egzaminów TELC może w widoczny sposób ułatwić przejście czasem bardzo skomplikowanego systemu rekrutacyjnego, a następnie łatwiejsze kroczenie po ścieżce zawodowej,
  • Posiadanie certyfikatu TELC zwiększa szanse na zdobycie dobrego zawodu, szanse szybkiej i skutecznej kariery zawodowej, ale przede wszystkim możliwość pełniejszego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym Europy i świata,
  • Z dniem 01.08.2017 egzaminy The European Languages Certficates -telc zostały wpisane na ministerialną listę kwalifikacji zawodowych nauczycieli jako akredytowane. Tym samym egzaminy z poziomów od B2 do C2 są uznawalne w procesie kwalifikacji nauczycieli do wykonywania zawodu, w tym także do nauczania języka obcego.

TELC w WSFiP

Centrum Egzaminacyjne TELC działające przy Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku Białej organizuje dwie stałe sesje w roku: sesję zimową (luty) i sesję letnią (czerwiec).
W ofercie egzaminacyjnej posiadamy egzaminy z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na następujących poziomach: A1, A2, B1, B1 Business, B2, B2 Business.
Na wniosek kandydatów możemy zorganizować dodatkową sesję egzaminacyjną w dowolnym terminie, jeśli taką wolę wyrazi minimalna ilość chętnych do egzaminu, tj. 7 osób.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top