Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Drodzy czytelnicy,

prezentujemy najnowsze nabytki naszej biblioteki.

„Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium G. Szyburska-Walczak, ”Zarządzanie ryzykiem bankowym”, nowe wydanie, redakcja naukowa M. Iwanicz-Drozdowska, ”Gospodarka magazynowa” B. Galińska, „Rachunkowość W. Turowska, A. Węgrzyn, ”Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowe” redakcja naukowa A. Alińska, B. Woźniak, ”Analiza finansowa przedsiębiorstwa” G. Gołębiowski (red.), A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski, „Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa” P. Szczepankowski, „Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI wieku. Poszukiwanie równowagi”, E. Skawińska, P. Kułyk, A. Niewiadomska, „Controlling finansowy w przedsiębiorstwie” M. Sierpińska, A. Sierpińska-Sawicz, R. Węgrzyn, „Rynkowy system finansowy” M. Górski, „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych” M. Sierpińska, T. Jachna, „Wstęp do prawoznawstwa” J. Nowacki, Z. Tobor.  

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top