Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Drodzy czytelnicy,
Prezentujemy najnowsze nabytki naszej biblioteki, obecnie w trakcie katalogowania
”Globalne rynki finansowe” Rafał Płókarz, „Abc sprawozdań finansowych, jak je czytać, interpretować i analizować” Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Piotr Szczypa (wydanie czwarte zmienione), „Matematyka Finansowa. Instrumenty pochodne” Jacek Rutkowski i inni (wydanie drugie), „Controlling finansowy w przedsiębiorstwie” Maria Sierpińska i inni, „Dyrektywa o naprawie i uporządkowanej likwidacji banków, w kontekście ochrony pieniędzy podatników”, ”Sektory prywatne w Unii Europejskiej”, „Sąd Najwyższy. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych”, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 21 i nr 22, „Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948)” Tom VI, Kwartalniki Naukowe Uczelni Vistula, 2 numery z roku 2018 oraz 4 numery z roku 2019 Zapraszamy do lektury już za kilka dni.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top