Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Drodzy czytelnicy,
Przedstawiamy świeżo skatalogowane, kolejne egzemplarze pozycji o które wzbogaciły się zbiory naszej Biblioteki
Lektury częściowo dobrze Wam znane i niezmiennie od lat cieszące się dużą poczytnością: „Finanse publiczne” Stanisława Owsiaka, „Ocenę przedsiębiorstwa według standardów światowych” Marii Sierpińskiej i Tomasza Jachny, „Rynkowy system finansowy” Mariana Górskiego; oraz najnowsze pozycje dostępne aktualnie na rynku księgarskim które po raz pierwszy zasilą nasze zbiory : „Międzynarodowe stosunki gospodarcze” Eulalii Skawińskiej, Piotra Kułyka i Anny Niewiadomskiej, „Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowe” pod redakcją naukową Agnieszki Alińskiej i Brabary Woźniak, „Zarządzanie ryzykiem Bankowym” (nowe wydanie) pod redakcją naukową Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej, „Analizę finansową przedsiębiorstwa. Ocenę sprawozdań finansowych, analizę wskaźnikową” (wydanie drugie) pod redakcją naukową Franciszka Bławata, Edyty Drajskiej i innych, „Analizę ekonomiczną w przedsiębiorstwie” pod redakcją naukową Magdaleny Jerzemowskiej (wydanie IV zmienione ), „ Wycenę przedsiębiorstwa. Podejście scenariuszowe” Karoliny Daszyńskiej-Żygadło

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top