Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

biblioteka - przekierowanie na nową stronę

Wykaz czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę 

 

Czasopisma Polskie

 

Lp.

Tytuł czasopisma

Dostęp

Rodzaj dostępu

1.

Forum Akademickie

od 2022 r. - nadal

Prenumerata płatna

2.

Controling i rachunkowość zarządcza

od 2020 r. - nadal

Prenumerata płatna

3.

Miesięcznik "Finanse Publiczne" - prenumerata

od 2020 r. - nadal

Prenumerata płatna

4.

Bank i Kredyt

od 2018 r. - nadal

wolny dostęp

5.

Control and Cybernetics

od 2018 r - nadal

wolny dostęp

6.

Decyzje

od 2019 r. – nadal

wolny dostęp

7.

Ekonomia i Środowisko

od 2018 r – nadal

wolny dostęp

8.

Ekonomista

od 2018 r. – nadal

wolny dostęp tylko do najnowszego zeszytu. Numery starsze tylko streszczenia artykułów

9.

Handel

od 2018 – nadal

wolny dostęp

10.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

od 2019 - nadal

wolny dostęp

11.

Kwartalnik Prawa Podatkowego

od 2020 – nadal

wolny dostęp tylko do spisów treści

12.

Management and Business Administration. Central Europe

od 2020 – nadal

wolny dostęp

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top