Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

biblioteka - przekierowanie na nową stronę

"Witamy w Wirtualnej Bibliotece Nauki, którą otwieramy z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, uczonych i studentach. Już teraz możemy zagwarantować powszechny bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie.

Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe."

"Wirtualna Biblioteka Nauki to prawdziwy przełom dla naszej nauki oraz ogromna szansa dla polskich uczonych i studentów."

prof. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  

Zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju:

Wszystkie zasoby są dostępne w siedzibie WSFiP

 Elsevier

 Springer

 Wiley-Blackwell

 EBSCO

 Nature

 Science

 Web of Knowledge

 SCOPUS

 

 


Dostęp przez Internet studentom i pracownikom naukowym uczelni do specjalistycznej wiedzy ekonomiczno – finansowej zawartej w elektronicznych wersjach pism Wydawnictwa CPBiI (numery bieżące oraz wieloletnie archiwum). Pisma obejmują tematykę m.in.bankowość, finanse i administrację samorządową. Są to: „Miesięcznik Finansowy BANK”, miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, kwartalnik „Europejski Doradca Samorządowy”, kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości”, kwartalnik „Kurier Finansowy”.

aleBank.pl

„Bankowość » Finanse » Samorząd: Wiedza on-line" - projekt organizowany przez Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich, zapewniający nauczycielom akademickim i studentom bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji pism o bankowości, finansach i administracji samorządowej.

W "elekronicznej bibliotece" dostępne są:

  • Miesięcznik Finansowy "BANK",
  • miesięcznik "Nowoczesny Bank Spółdzielczy",
  • kwartalnik "Finansowanie Nieruchomości",
  • kwartalnik "Kurier Finansowy".
  • rocznik "Europejski Doradca Samorządowy".

Aby skorzystać z Programu i otzrymać dostęp do aktualnych i archiwalnych wydań wystarczy zarejestrować się na stronie aleBank.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


MITOPENCOURSEWARE Massachusetts Institute of Technology - Strona zawiera bogaty zasób materiałów z wielu obszarów i dziedzin.

www.ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/courses


Open Courseware Consortium - Baza szkół wyższych publikujących materiały edukacyjne na zasadzie wolnego dostępu.

www.ocwconsortium.org


The Economics Network - Strona www stanowi formę sieci ekonomicznej – The Economics Network - zawierającej wykazy publikacji, wydarzeń oraz inne zasoby z zakresu zagadnień ekonomicznych. Wspierana jest przez Uniwersytet w Bristolu, który otrzymuje dofinansowanie z Królewskiego Towarzystwa Gospodarczego (ang. The Royal Economic Society), Szkockiego Towarzystwa Ekonomicznego (ang. The Scottish Economic Society), Londyńskiej Szkoły Ekonomicznej i Nauk Politycznych (ang. The London School of Economics and Political Science) oraz Universytetu Exeter (ang. The University of Exeter).

economicsnetwork.ac.uk/books

 

The Higher Education Academy Economy Network - Strona internetowa zawierająca materiały edukacyjne z zakresu ekonomii.

 www.economicsnetwork.ac.uk/resources


Biz/ed - Strona zawierająca baz danych, symulacje, ćwiczenia, ważne terminy itp..

www.bized.co.uk/learn

 


JCR - Jest to interdyscyplinarna baza zwana dalej JCR, tworzona w Institiute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA). Stanowi podstawowe narzędzie w dokonywaniu oceny wartości merytorycznej czasopism i publikacji. Baza JCR występuje w wydaniu: Journal Citation Reports (JCR) Science Edition i Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition. Pierwsze z wydań uwzględnia ponad 6.000 tytułów czasopism naukowych indeksowanych przez ISI, pozwalając na ocenę czasopisma w oparciu o zawarte w bazie współczynniki, a głównie o wskaźnik IMPACT FACTOR (IF). Liczba ta wskazuje na ilość cytowań uzyskanych przez czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym samym czasopiśmie w tych samych dwóch latach.

conf proceedings citation index

CPCI - CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX.

conf proceedings citation index


Science Direct.

www.sciencedirect.com

 


Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top