Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

biblioteka - przekierowanie na nową stronę

Szanowni pracownicy naukowi i dydaktyczno-naukowi,
Pracownicy naukowi i dydaktyczno-naukowi zobowiązani zostali do rejestrowania swojego oryginalnego dorobku naukowego. W tym celu konieczne stało się założenie publicznego profilu naukowca i uzyskania bezpłatnego międzynarodowego identyfikatora ORCID (ang. Open Researcher and Contributor ID).

Publikowane prace powinny być poprawnie afiliowane do jednostek, do których przynależy pracownik naukowy lub dydaktyczno-naukowy. Dla ułatwienia poprawnego afiliowania prac naukowych, poniżej zaprezentowany został przykład afiliacji do jednostki Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Afiliacja do jednostki wg. przynależności pracownika

PL: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; ul. Tańskiego 5; 43-382 Bielsko-Biała, Polska; https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 

ANG: Bielsko-Biała School of Finance and Law; ul. Tańskiego 5; 43-382 Bielsko-Biała, Polska; https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

 

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top