Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

biblioteka - przekierowanie na nową stronę

W piątek (17.03.2023) dotarła do nas kolejna partia nowości wydawniczych, które poszerzą stan księgozbioru Biblioteki w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Tym razem otrzymała Biblioteka nowości z dziedziny sztucznej inteligencji. Zachęcamy, szczególnie studentów z specjalności informatyka, z zapoznaniem się z tymi pozycjami.

Dziękujemy JM Rektorowi dr hab. inż. Jackowi Bindzie prof. WSFIP oraz sponsorom za wsparcie w zakresie poszerzania zbiorów w naszej Biblioteki.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top