Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

biblioteka - przekierowanie na nową stronę

Sejm i Senat wybierają każdego roku Patronów danego roku.

W 2023 roku Sejm na Patronów wybrał:

 • Aleksandra Fredro
 • Wojciecha Korfantego
 • Maurycego Mochnackiego
 • Jerzego Nowosielskiego
 • Aleksandrę Piłsudską
 • Pawła Edmunda Strzeleckiego
 • Jadwigę Zamoyską

Patronami Senatu na 2023 rok zostali:

 • Mikołaj Kopernik
 • Jan Matejko
 • Włodzimierz Przerwa-Tetmajer
 • Wisława Szymborska

Ponadto rok 2023 został ustanowiony rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Z wyżej wymienionych osób słów kilka chcemy dodać o dwóch postaciach;

WISŁAWA SZYMBORSKA – poetka, laureatka nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Pisała w czasopismach: Życie Literackie, Pismo. Wydała

12 zbiorów poezji oraz 4 zbiory felietonów. W 1996 roku otrzymała nagrodę Nobla, nagrodę im. J.W. Goethego. J.G. Herdera, polskiego Pen-Clubu. W swojej uchwale senatorowie podkreślają, że o doniosłości literackiego dorobku Szymborskiej świadczą nie tylko nagrody, ale także i fakt, że ma ona wciąż wierne grono czytelników w Polsce i za granicą. Inspiruje literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, krytyków sztuki, a także zwykłych czytelników”.

MIKOŁAJ KOPERNIK – duchowny, lekarz, astronom. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym i uzdolnionym. Studiował na Akademii Krakowskiej, Bolonii, Ferrarze, Padwie. Miał także z prawa kanonicznego. Po powrocie z zagranicznych studiów zamieszkał głównie: w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Fromborku. Był kanonikiem, administratorem dóbr kapituły, generalnym administratorem diecezji warmińskiej. Jeżeli chodzi o astronomię był twórcą modelu heliocentryzmu, nazywanym przewrotem kopernikańskim. W swej uchwale Senat stwierdza, że: Senat Rzeczpospolitej Polskiej podejmując uchwałę w 550. rocznicę urodzin tego Wielkiego Polaka, chce po raz kolejny przypomnieć postać i zasługi, na stale obecne w naszej społecznej świadomości. To przypomnienie ma na celu uświadomienie światowych zasług polski i Polaków dla nauki oraz wzmocnienie współczesnych dążeń świata nauki i edukacji w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Miał doktorat z prawa kanonicznego

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top