Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

biblioteka - przekierowanie na nową stronę

Wydawnictwo Lem. Reaktywacja przypomniało nam o jednym z ważnych wydarzeń w Polsce ostatniej dekady, zbierając w książkowej publikacji: Lem. Reaktywacja. Kongres Lemonologiczny, pod redakcją Stanisława Beresia, Wydawnictwo Warstwy - wszystkie ważne teksty, które sześć lat temu na Kongresie we Wrocławiu zostały wygłoszone. Wzmiankowana pozycja winna zainteresować fanów fantastyki, jak i fanów twórczości Stanisława Lema, a o ile jest mi wiadomo, takich nie brakuje wśród naszych studentów. Dwa lata temu został ogłoszony Rok Lema, jednak pandemia uniemożliwiła szersze rozwinięcie tego kulturowego wydarzenia. W związku z tą publikacją przypomniano debatę w 2016 roku, która odbyła się we Wrocławiu. Organizator tego spotkania, czyli p. Stanisław Bereś podzielił uczestników / 50 osób / na kilkuosobowe grupy panelowe, w których obradowali nad twórczością naszego znakomitego pisarza SF. Już podczas obrad, uczestnicy mieli przekonanie, że biorą udział w doniosłej imprezie. Potwierdza to zasygnalizowana powyżej pozycja ( powyżej 600 stron). Pięknie graficznie wydana pozycja: Lem. Reaktywacja. Kongres Lemonologiczny, powinna wzbudzić zainteresowanie każdego miłośnika twórczości naszego pisarza SF. W toku dyskusji na panelach podkreślano tezę o wizjonerstwie Lema, jak i jego wyjątkowości. Wszystkim tym dyskusjom, wykładom i wymianie myśli towarzyszyła istotna myśl: Jakie jest także dzisiaj znaczenie dorobku Lema? Podsumowując tych kilka uwag na temat wrocławskiego Kongresu, jak i aktualnie wydanej publikacji można stwierdzić, że nadal warto analizować fenomen Lema. Zachęcam naszych wykładowców, a także studentów do zapoznania się z wyżej wspomnianą pozycją.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top