Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

biblioteka - przekierowanie na nową stronę

W piątek (13.01.2023) doatrała do nas kolejna partia nowości wydawniczych, które poszerzą stan biblioteczny w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Kontroli nabytych pozycji dokonał prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych dr Stanisław Ciupka, którego pasją jest czytanie i poszerzanie nowych horyzontów.

Dziękujemy JM Rektorowi dr hab. inż. Jackowi Bindzie prof. WSFIP oraz sponsorom za wsparcie naszej Biblioteki.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top