Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

biblioteka - przekierowanie na nową stronę

Ania z Zielonego Wzgórza, Frankenstein, Alicja w Krainie Czarów czy Wichrowe Wzgórza to nowe anglojęzyczne pozycje do nauki języka angielska dla naszych studentów, którzy czytanie traktują jako pasję i chcą doskonalić praktyczną znajomość języka angielskiego. Współczesne uwarunkowania świata globalnego wymagają, aby każdy ze studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oprócz niezbędnej wiedzy naukowej oraz umiejętności praktycznych rozwijał swoje kompetencje z zakresu języka angielskiego dla jak najlepszego odnalezienia się na rynku pracy.

Zapraszamy do Biblioteki WSFIP!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top