Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

biblioteka - przekierowanie na nową stronę

W Bibliotece Głównej Uczelni odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Bibliotecznej z prorektor WSFIP dr Elżbietą Rak-Młynarską, podczas którego omówiono nowe ciekawe rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu czytelnictwa studentów m.in. prezentując książkę jako "nowy smartfon", który mądrość rozwija w czytelniku a nie tylko w ekranie. Zakup nowych pozycji dla biblioteki i przygotowanie się nowych wyzwań z jakimi Uczelnia wraz ze wszystkimi jej jednostkami w tym biblioteką będzie musiała się zmierzyć w tym roku był tematem przewodnim spotkania.

Dzięki staraniom JM Rektora dr hab. inż. Jacka Bindy prof. WSFIP jak również grupy darczyńców Uczelnia zyskała wiele nowych interesujących pozycji z zakresu prawa, ekonomii, logistyki, informatyki oraz bezpieczeństwa. Studenci, którzy w październiku wrócą w mury Uczelni będą mogli nie tylko cieszyć się nowymi pozycjami, ale także licznymi wydarzeniami jakie będą na nich czekać w bibliotece.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top