Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

biblioteka - przekierowanie na nową stronę

Studenci Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej korzystają z podręczników do nauki języka angielskiego odpowiednio dostosowanych do poziomu językowego, kompetencji studenta oraz kierunku kształcenia. Podręczniki dostosowane są zarówno do pracy w klasie jak i online oraz w swojej treści zawierają najbardziej aktualne kursy do nauki języka angielskiego.

Każda Książka studenta zawiera kod dostępu do innowacyjnej Platformy z ćwiczeniami dla słuchaczy oraz materiałami audio i wideo. Platforma zachęca uczących się do ćwiczenia języka angielskiego za pomocą szybkich zadań, dostosowanych do ich potrzeb.

Co wyróżnia podręczniki:

  1. Aktualny i żywy język branżowy dzięki autentycznym filmom i artykułom,
  2. Innowacyjne podejście do rozwoju komunikacji,
  3. Modułowa struktura podręczników pozwala na dobór zagadnień i zadań do potrzeb studentów,
  4. Stawia na skuteczność dostarczając różnorodnych ćwiczeń w formie tradycyjnej i cyfrowej na platformach dedykowanych do danego podręcznika,
  5. Pełne wsparcie dla studenta za pomocą Digital Resources z indywidualnym kodem dostępu do zasobów obejmujących: nagrania audio i skrypty do nagrań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, wszystkie typy ćwiczeń z możliwością pobierania materiału na własne urządzenia, interaktywne ćwiczenia gramatyczne, na wymowę, interaktywne ćwiczenia komunikacyjne, Reading Bank, Writing Bank, Functional Language Bank oraz arkusze postępów.

Komponenty gwarantujące komfort pracy stacjonarnej i zdalnej to komponenty online nowej generacji. Zawierają zasoby dla studenta oraz elektroniczną wersje dodatkowych materiałów, zapewniają skuteczniejszą naukę, dzięki interaktywnym ćwiczeniom, wskazówką i natychmiastowej informacji o wynikach.

Opracowała /Iwona Wójtowicz/

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top