Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę, podzielony został na pięć zadań:

  • Wzmocnienie Rady Naukowej Czasopisma poprzez udział w niej wybitnych naukowców z renomowanych ośrodków naukowych,
  • Sporządzenie recenzji artykułów naukowych przez recenzentów zagranicznych,
  • Tłumaczenie manuskryptów na język angielski,
  • Wydanie Czasopisma (Zeszytów Naukowych) w języku kongresowym angielskim,
  • Wprowadzenie publikacji naukowych do zewnętrznych formularzy baz danych.

Osiągnięto wszystkie zakładane cele projektowe. 

Czasopismo naukowe wydawane jest pod nazwą Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (tytuł równoległy: Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law), w formie kwartalnika w trybie „open access” na bazie licencji Creative Commons (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0). Jest punktowane - ICV 2016 & 2017: 100.00 nadane przez ICI JOURNALS MASTER LIST i indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach danych czasopism naukowych, m.in. ICI Journals Master List, DOAJ, CEJSH, CEEOL, ERIH PLUS, EBSCO, ROAD, BazEKON, GoogleScholar.

Aktualna strona wydawnictwa znajduje się pod tym adresem

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top