Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę. Celem głównym zadania jest:

  • upowszechnienie informacji o wynikach badań naukowych pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej na arenie międzynarodowej, dzięki tworzeniu anglojęzycznej wersji wydawanej publikacji naukowej - monografii - pn. "Efektywność wydatków budżetowych w tworzeniu warunków rozwoju lokalnego. Planowanie i ocena",
  • zapewnienie otwartego dostępu do publikacji,
  • digitalizcja publikacji i jej wprowadzenie do zewnętrznych baz danych publikacji naukowych.

Zadanie zostało wykonane.

W celu dostępu do publikacji należy kliknąć w link.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top