Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Pandemia wirusa SARS-CoV2 nie wpłynęła istotnie na realizację programu Erasmus Plus. Wykładowcy Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w formie zdalnej uczestniczyli w Programie, prowadząc wykłady dla studentów z partnerskich Uczelni zagranicznych oraz uczestnicząc w szkoleniach. Platformy komunikacyjne (m.in. Microsoft Teams, Zoom czy Moodle) nie stanowiły bariery. Stały się wręcz nieodzownym elementem nowoczesnego nauczania. Nie oznacza to jednak, że wykładowcy Uczelni zamierzają opierać proces nauczania tylko na rozwiązaniach IT. Chociaż metody i techniki kształcenia na podległość mogą istotnie zwiększyć efektywność przekazu treści, to nie są w stanie zastąpić kontaktu bezpośredniego.

Już teraz organizowany jest w Uczelni nabór stypendystów na kolejne rok akademicki. Wykładowcy poprowadzą wykłady i szkolenia dla studentów i pracowników naukowych uczelni partnerskich. Studenci natomiast będą mogli aplikować o wyjazdy zagraniczne do szeregu uczelni europejskich. Mamy nadzieję, że sytuacja pandemiczna będzie się tylko poprawiać.

Studentów i pracowników Uczelni zainteresowanych udziałem w Programie Erasmus Plus zapraszamy do kontaktu z biurem Erasmusa w Uczelni i/lub do śledzenia aktualności na stronie

Pandemia nie musi być przeszkodą w realizacji krótkich mobilności pracowników w ramach STT. Istnieje możliwość zastąpienia aktywności fizycznej działaniami wirtualnymi lub działaniami mieszanymi (blended). Dlatego pracownicy WSFIP mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu Erasmus+. Zapraszamy do składania wniosków. 

mgr Agnieszka Smyrska

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top