Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

THE CATALOGUE OF SUBJECTS IN THE FACULTY OF FINANCE AND ACCOUNTING
OFFERED TO CEEPUS STUDENTS
FALL SEMESTER 2021/2022

Title of CEEPUS III network: Fostering sustainable partnership between academia and industry in involving applicability of logistic thinking

Faculty: Faculty of Finance and Information Technology 

 

Course title

ECTS

Hours in semester Lecture/classes

Degree

1

Management accountancy

5

20/16

M

2

Economic analysis

5

20/14

M

3

Fiscal policy

3

18/0

M

4

International economic relations

3

18/0

M

5

Internal audit

3

20/0

M

6

European banking

3

 10/10

B

7

Negotiations in business

4

 10/10

B

8

Financial reporting standards

6

20/14

M

9

Accountancy

5

 30/30

B

10

Tax strategies of enterprises

3

12/0

M

11

Finance

5

 30/30

B

12

English in Accounting

2

 0/30

B

13

Business English

2

 0/30

M

14

Introduction to logistics

4

20/30

B

15

Packaging in logistic systems

3

16/20

B

16

Process and supply chain management

4

18/30

B

17

Logistics infrastructure

3

26/30

B

18

Contemporary transport technologies

3

16/16

B

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top