Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

×

Ostrzeżenie

Can't load Google maps without an API key. More information can be found in our documentation at joomla.digital-peak.com.

Logistyka i transport w kontekście zrównoważonego rozwoju: wyzwania i perspektywy

Opis

Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Finansów i Logistyki Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Konferencja odbędzie się w dniu 19 maja 2023 roku i poświęcona będzie tematowi "Logistyka i transport w kontekście zrównoważonego rozwoju: wyzwania i perspektywy". W dobie dynamicznego rozwoju gospodarczego, logistyka i transport odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania biznesu i handlu na skalę globalną. Jednocześnie, wyzwania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem wymagają od nas zwiększenia uwagi w kontekście stosowania praktyk proekologicznych w logistyce i transporcie. Konferencja ma na celu zgromadzenie specjalistów z dziedziny logistyki i transportu oraz naukowców zajmujących się zrównoważonym rozwojem w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji nad nowymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Pragniemy zaprosić do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych tematem, w tym przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji. W związku z obecną sytuacją epidemiczną, konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, co pozwoli nam na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz umożliwi udział osobom, które nie będą mogły przyjechać osobiście do Bielska-Białej. Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w konferencji i dołożenia swojego wkładu w rozwój logistyki i transportu zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Informacje o lokalizacji

Czesława Tańskiego 5, Bielsko-Biała, województwo śląskie 43-382, Polska

Ulica
5 Tańskiego
Miasto
Bielsko-Biała
Region
937-14-72-347 43-382
Kraj
Polska

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top