Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

„Quo vadis, democratia? Zapewnienie wolności i praw człowieka zadaniem demokratycznych państw i społeczeństw w XXI w.”

Kalendarz
Wydarzenia WSFIP
Data
11.10.2023 09:00 - 17:00

Opis

"Wolność to jest ten główny owoc dzisiejszego dnia. Wolności nie należy się bać, nie należy się lękać. Wolność jest imieniem człowieka. Człowiek, który nie byłby istotą wolną, nie byłyby w pełni człowiekiem." (Ks. Jóżef Tischner, Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980 - 1992, Kraków 2009, s. 250).

Projekt realizuje Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Bielsku-Białej.

Honorowy patronat nad wydarzeniem naukowym obejmie adw. Przemysław Rosati - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i Naczelna Rada Adwokacka.

Honorowym gościem konferencji naukowej będzie adw. Przemysław Rosati.

Organizatorzy konferencji zapraszają do śledzenia informacji na temat zbliżającej sie konferencji naukowej.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top