Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Konferencja "Student bridge"

Kalendarz
Wydarzenia WSFIP
Data
22.03.2023 10:00

Opis

Szanowni studenci,

zbliża się coroczne międzynarodowe naukowe wydarzenie studenckie pod nazwą "Student bridge". Wydarzenie to jest miejscem wymiany poglądów naukowych studentów. Uczestnikami są bowiem zarówno studenci reprezentujący koła naukowe jak i dyplomanci przygotowujący swoje prace dyplomowe, reprezentujący ośrodki akademickie krajowe i zagraniczne, m.in. Ukrainy, Słowacji, Polski.  

Jak pokazały wcześniejsze edycje tego wydarzenia naukowego - cieszy się one rosnącym zainteresowaniem społeczności akademickiej. 

Już teraz zapraszam do śledzenia strony wydarzenia i oczywiście do udziału w konferencji.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top