Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

×

Ostrzeżenie

Sprawdzone przez Kamil Wlazło

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Kalendarz
Wydarzenia WSFIP
Data
06.10.2022 11:00 - 12:00

Opis

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Hymn Państwowy


Wystąpienie Rektora WSFiP
w Bielsku-Białej
dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP


Ślubowanie studentów


Uroczysty Akt Immatrykulacji
Prorektor WSFiP
dr Elżbieta Rak-Młynarska


Wystąpienie przedstawiciela studentów


Gaude Mater Polonia


Wykład Inauguracyjny
„Środki ochrony prawnej konsumenta"
Mec. Krzysztof Stec – Dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej


Gaudeamus Igitur

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top