Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Konferencja: the economy in a virtual reality - challenges in the sphere of finance, security, management and legal regulations

Kalendarz
Wydarzenia WSFIP
Data
27.05.2022 10:00

Opis


Welcome to the Annual WSFiP Scientific Conference 2022

Plan now to join your industry colleagues for WSFiP Conference 2022. Our theme of the economy in a virtual reality - challenges in the sphere of finance, security, management and legal regulations will have us focused on the industry’s problems that must be faced in the modern virtualized world. This years event will continue to be the largest and most highly regarded event for the world economies. Especially during the global crisis caused by the SARS-CoV2 pandemic. The schedule will offer a variety of educational opportunites no matter what sector of the industry you come from. The speeches will focus not only on economic issues but also on security ones.

Join us for a conference, select a few of breakout sessions to attend, and don't miss out on the general session focusing on what is going on in the economies in the world. We know you are ready for challenges of modern economy combined with technological solutions. So we are offering you virtual meetings with key experts in the field of finance, security (including state security), and legal issues. We are excited to see you in a conference month - May.

Conference Page

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top