Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Metody zwalczania przestępczości z wykorzystaniem śladów kryminalistycznych

Kalendarz
Wydarzenia WSFIP
Data
02.02.2022 10:00

Opis

Prowadzący: dr hab. Bronisław Młodziejowski, prof. WSFiP – specjalista w zakresie kryminalistyki i medycyny sądowej, wykładowca WSFiP (w formie zdalnej) dr Dariusz Szydłowski – technik kryminalistyki KMP w Bielsku-Białej, wykładowca WSFiP

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top