Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 12

Webinarium: "Środki Unii Europejskiej dla Polski na lata 2021-2027: Umowa Partnerstwa i Krajowy Plan Odbudowy".

Kalendarz
Wydarzenia WSFIP
Data
29.05.2021 11:30 - 13:00

Opis

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zaprasza studentów na wykład (webinarium) pt. "Środki Unii Europejskiej dla Polski na lata 2021-2027: Umowa Partnerstwa i Krajowy Plan Odbudowy", który odbędzie się 29 maja 2021 r. o godz. 11.30.


Webinarium poprowadzi: Anna Sulińska-Wójcik, MBA Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.


Następne kilka lat to szansa na dalsze przyspieszenie rozwoju Polski i odbudowanie naszej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią COVID 19. Przyczynią się do tego fundusze europejskie. Alokacja dla Polski jest znacząca. To w szczególności 72,2 mld EUR z polityki spójności, a także 3,8 mld EUR w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który ma wspierać polskie regiony w procesie odchodzenia od gospodarki opartej na paliwach kopalnych. Ponadto, poza Wieloletnimi Ramami Finansowymi, z puli pochodzącej z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Polska będzie miała do dyspozycji łącznie około 58 miliardów euro. Cele, kierunki i zasady inwestowania funduszy europejskich dla rozwoju Polski określają Krajowy Plan Odbudowy oraz - w przypadku polityki spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - Umowa Partnerstwa. Za przygotowanie obu tych dokumentów odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.


Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top