Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Działania Biura Karier i Zatrudnienia skierowane są przede wszystkim do studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa i mają one pomóc w wytyczeniu drogi rozwoju zawodowego, jak również ułatwić wejście na rynek pracy,co w efekcie usprawni poszukiwanie zatrudnienia odpowiadającego zdobytym kwalifikacjom i aspiracjom. Biuro Karier i Zatrudnienia zaprasza również do współpracy pracodawców zainteresowanych ułatwieniem studentom i absolwentom, poruszanie się po rynku pracy. Pomożemy również pozyskać odpowiednich pracowników, praktykantów, stażystów czy wolontariuszy.
Kim jesteśmy?
Biura Karier to jednostki organizacyjne, które od wielu lat funkcjonują w krajach Europy Zachodniej, USA i Kanadzie. Od kilku lat możemy zaobserwować wzrost ich liczby także w Polsce. Biura Karier oferują studentom i absolwentom pomoc w aktywnym i efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia. Pracownicy tych jednostek mają na celu poszerzanie wiedzy studentów i absolwentów na temat ciągle zmieniających się realiów na rynku pracy.
Założone cele staramy się realizować poprzez:
  • prowadzenie rozmów doradczych i konsultacji,
  • organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych w zakresie skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia, sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
  • aktualizowanie i udostępnianie ofert pracy, praktyk i staży,
  • nawiązywanie kontaktów z pracodawcami,
  • zbieranie i udostępnianie informacji dotyczących dalszego kształcenia i udoskonalania zawodowego.
Co możesz zyskać odwiedzając nasze biuro?
  • dostęp do aktualnych ofert pracy nadesłanych na Uczelnię,
  • informacje na temat firm organizujących praktyki i staże,
  • adresy stron internetowych i firm zajmujących się pośrednictwem pracy,
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
  • informacje dotyczące możliwości dalszego podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top