Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Władze Uczelni, Pracownicy oraz cała społeczność akademicka Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z głębokim żalem żegna ś.p. Jacka Krywulta, byłego Prezydenta Miasta Bielska-Białej, który był wyjątkowym Przyjacielem Uczelni.

To był wielki zaszczyt współpracować z tak wielką Postacią. Jego inspirujące podejście do życia, oddanie dla Uczelni, szczerość w relacjach były niezmiernie cenne.

Pamięć o ś.p. Jacku Krywulcie pozostanie na zawsze w naszych sercach.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top