Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 18 listopada 2023 roku o godz. 11.30 w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbędzie się spotkanie w ramach organizowanej na uczelniach wyższych w całym kraju przez Naczelną Radę Adwokacką akcji „Adwokat na Uczelni”. Akcja ta powiązana jest z obchodami Międzynarodowego Dnia Studenta.

Ze studentami prawa spotkają się adwokaci reprezentujący Izbę Adwokacką w Bielsku-Białej. Celem tego spotkania będzie przybliżenie arkanów zawodu adwokata oraz zapoznanie studentów z misją tego zawodu. Będzie to również okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem samorządu zawodowego Adwokatury Polskiej. Adwokaci opowiedzą o blaskach i cieniach wykonywania tego wyjątkowego i niezwykle odpowiedzialnego zawodu. Przybliżą także studentom przebieg aplikacji adwokackiej.

W trakcie spotkania możliwa będzie interakcja, zadawanie pytań czy dyskusja.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego zwiedzania adwokackiego świata prawa.

Ewa Grygierczyk-Ciupak
Dział Promocji i Marketingu WSFiP

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top