Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 8 listopada 2023 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Horyzont Innowacji”.

W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - Rektor dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP, mgr Teresa Łaciak – Koordynator Projektu „Kompleksowy program dostępności WSFiP” oraz mgr Ewa Grygierczyk-Ciupak – Koordynator Projektu „Dostosowanie oferty edukacyjnej WSFiP do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”.

Udział w Konferencji miał na celu przedstawienie imponujących efektów osiągniętych w ramach Projektów realizowanych przez Uczelnię od 2018 roku. Sukcesy w ich realizacji, zaprezentowane w trakcie konferencji, zostały docenione przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Stoisko Uczelni, usytuowane w eksponowanym miejscu, budziło bardzo duże zainteresowanie uczestników tego wydarzenia, a prezentowane przedmioty, pozyskane w ramach Projektów, wywoływały pozytywne emocje.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa zaprezentowała innowacje, które zostały wprowadzone w celu uzyskania lepszych efektów dydaktycznych oraz zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć dla studentów. Drogą do tego sukcesu jest wykorzystanie w procesie dydaktycznym profesjonalnego multimedialnego trenażera strzeleckiego pozwalającego na treningi z bronią krótką i długą. To pozyskanie oraz uruchomienie trenażera strzeleckiego opartego o rzeczywistość wirtualną. Kolejnym krokiem jest wdrożenie systemu kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, również zbudowanego w oparciu o cyfrową rzeczywistość wirtualną, zapewniającą bardzo wysoki poziom realizmu i zaskakującą immersyjność. To również podniesienie na wyższy poziom wyposażenia laboratorium kryminalistycznego, między innymi w profesjonalne walizki pirotechniczne, kompletne stanowisko do pozyskiwania i cyfrowej obróbki śladów linii papilarnych.

Ogromnym sukcesem, dzięki udziałowi Uczelni w Projektach jest kompleksowe i kompletne dostosowanie Uczelni pod względem architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym oraz cyfrowym do wymagań osób z specjalnymi potrzebami. Wymieniono oraz uzupełniono infrastrukturę bezpieczeństwa. Tak, aby warunki studiowania były możliwie komfortowe, bezpieczne, nowoczesne i zgodne z wyzwaniami, jakie stawia przyszłość. Jednocześnie, by studiowanie było ekologiczne poprzez zdecydowane ograniczenie zużycia energii, na jakie pozwalają zastosowane najnowsze technologie.

Uczelnia stoi na stanowisku, że otoczenie studentów innowacyjnym, przyjaznym i funkcjonalnym środowiskiem będzie wyzwalać u nich potrzebę aktywności i kreatywności w społecznym funkcjonowaniu.

Ewa Grygierczyk-Ciupak
Koordynator Projektu „Dostosowanie oferty edukacyjnej WSFiP
do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top