Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Mamy przyjemność poinformować, że właśnie ukazała się najnowsza książka dr-a Łukasza Iluka, wykładowcy Katedry Prawa i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białęj. Książka nosi tytuł "Konstytucja Kantonu Zurych" i stanowi znakomite źródło wiedzy na temat unikalnego systemu prawnego funkcjonującego w Kantonie Zurych w Szwajcarii.

Kanton Zurych, będący jednym z 26 kantonów Szwajcarii, jest jednym z najważniejszych ośrodków finansowych i kulturalnych w kraju. Jednakże to nie tylko jego znaczenie gospodarcze i kulturalne przyciąga uwagę, ale również jego wyjątkowy system prawny. Kanton Zurych posiada swoją własną konstytucję, która reguluje wiele aspektów życia społecznego i gospodarczego regionu.

W swojej książce dr Łukasz Iluk bada wnikliwie Konstytucję Kantonu Zurych, jej genezę, rozwój oraz wpływ na życie mieszkańców Kantonu Zurych. Autor wskazuje na unikalne aspekty systemu prawnego tego regionu i jego wpływ na procesy polityczne oraz życie społeczne.

W swojej pracy doktor Iluk przedstawia historię konstytucji Kantonu Zurych, od jej początków po współczesność, biorąc pod uwagę zmiany i rewizje wprowadzone na przestrzeni lat. Analizuje także jej znaczenie w kontekście prawa krajowego i międzynarodowego oraz wpływ na stosunki międzynarodowe. Autor, mający bogate doświadczenie w dziedzinie prawa konstytucyjnego, zapewnia czytelnikom wnikliwą analizę i pełne zrozumienie tej unikalnej konstytucji.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką prawa konstytucyjnego państw obcych do sięgnięcia po tę fascynującą książkę.

Książka jest dostępna w renomowanych księgarniach oraz w formie e-booka, co ułatwia dostęp do niej dla szerokiego grona czytelników. Życzę przyjemnej lektury i ciekawych refleksji nad tematem konstytucji Kantonu Zurych.

Aleksander Sapiński, MBA
Wydawnictwo WSFIP

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top