Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu dzisiejszym J.M. Rektor Uczelni dr hab. inż. Jacek Binda, Prof. WSFiP, podpisał umowę o współpracę o charakterze szkoleniowo-dydaktycznym z Prezesem Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Panem mgr inż. Erykiem Gazdą.

Studenci Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej będą mieli okazję uczestniczyć w praktycznych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa nad wodą, uzyskania wiedzy prawnej dotyczącej obszarów wodnych, natomiast osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział w interesujących kursach (m.in. sternika motorowodnego, podstaw RKO, czy podstaw nauki pływania).

Podczas praktyk studenci będą mieli możliwość m.in. poznania struktur i zasad funkcjonowania Beskidzkiego WOPR-u oraz zaznajomienia się ze sposobami prowadzenia akcji ratowniczych.

Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa na wodach, oraz zapewni unikalne doświadczenie dla studentów.

Dział Promocji i Marketingu WSFiP

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top